Lokale

Selskapslokale er ei trivleg storstove med kosleg atmosfære, vi kan dekke til ca. 50 middagsgjester. Selskapslokalet kan nyttast i både små og mellomstore lag. Ideelt til barnedåp, konfirmasjon, jubileum og liknande.

Huset Vårt høver godt som utstillingslokale for kunst og handverk, som lokale for salsmesser av ulike typar.

Lokala vert også nytta til aktivitetar som Bridgespeling og anna.
Førespurnad på leige av lokale
Frå
Til
Namn
Telefon
E-post

Utfyllande informasjon:

Førespurnaden er uforpliktande. Alternativt kan ein ta kontakt på telefon (+47) 906 76 845 eller e-post post@husetvart.no

Huset Vårt BA NO-976034090MVA
Telefon (+47) 906 76 845
Adresse Urdene 11
6763 HORNINDAL
Norge